Aftalestyring

Aftalestyring i Jammerbugt Kommune er overordnet et udtryk for en decentral styringsmodel, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger visioner, mål, servicemål og en økonomisk ramme og institutionerne beskriver, hvordan de vil udfylde rammen og opfylde målene.

Institutionernes opgave er at drøfte og formulere, hvordan der lokalt arbejdes med de forskellige servicemål gennem formulering af konkrete handleplaner, succeskriterier og evalueringsmetoder.

Aftalen for børnehaven Bøge Bakke indgås mellem leder af Børnehaven Bøge Bakke Tine Hedemann Tjell, børnechef Harriet Meisner og Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.

Aftaleholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i aftalen.
Læs hele aftalestyringen for 2014 på vedhæftet pdf fil.

 

Aftalestyring for Bøge Bakke i pdf-fil