Projektperioder

I løbet af et børnehave år har vi i perioder projekt og temauger.

Som børnehave arbejder vi ud fra 6 læreplanstemaer. Hvert år har vi særligt fokus på 2 læreplanstemaer, hvor udfra vi planlægger projekt- og tema uger. I disse uger arbejder alle børn på kryds og tværs af børnegrupper, alder og køn.