Skoleprojekt og koloni

I løbet af barnets sidste år i børnehaven, har vi førskoleaktiviteter udelukkende for de store børn, kaldet skoleprojektet.

Skoleprojekt

Én gang om ugen er der skoleprojekt for de kommende skolebørn. Her udfordres børnene gennem samarbejdsøvelser, sproglige og sociale aktiviteter, opgaveløsning m.m.

I efteråret er der koloni for børnene som opstart på skoleprojektet. 

Målet for skoleprojektet er flere :

  • Vi vil gerne danne os et tydeligt billede af, om barnet er skoleparat
  • børnene har brug for flere og andre udfordringer end de mindre børn
  • det sociale fællesskab styrkes i gruppen.

Der afholdes forældresamtaler i oktober/november, hvor vi fremlægger vores iagttagelser af barnets udvikling og skoleparathed.

I februar måned afholdes der overleveringssamtaler, hvor I som forældre inviteres til at være med og sammen med børnehaven fortælle, hvad SFO personalet skal være opmærksom på ved overgang til SFO en.

Når tiden for SFO starten nærmer sig, vil børnene i marts måned komme på besøg i SFO kometen i Brovst, som vi samarbejder med som børnehave.

Koloni

I efteråret tager vi med de kommende skolebørn på koloni. Kolonien omfatter én overnatning, og byder på udendørsliv, madlavning, fest m.m. Børnene glæder sig meget i ugerne op til overnatningen og er med i forberedelserne heraf. Koloni er en stor oplevelse for både børn og voksne.