Forældrearrangementer

I løbet af året har vi flere forældrearrangementer, som forældrebestyrelsen aktivt er en del af, og som vi gerne ser, at I som forældre også deltager i. Som børnehave og personale ønsker vi et godt samarbejde med forældrene med nøgleord som åbenhed, gensidig respekt og tillid.

Forældremøde

Hvert forår afholder børnehaven forældremøde. Her er der valg til forældrebestyrelsen. Herudover fortælles om børnehavens hverdag, så alle forældre får et godt indblik heri. Der kan også være særlige emner, som tages op sådan en aften. Aftenen slutter gerne med kaffe og kage og tid til dialog forældrene imellem. 

Forældresamtaler

Børnehaven afholder forældresamtaler omkring børnenes trivsel og udvikling.
Der er mulighed for følgende samtaler:

3 mdr. samtale (hvordan er opstarten gået)

Førskolesamtale (barnets skoleparathed)

Herudover er det muligt at afholde ekstra samtaler, såfremt forældre eller personale har ønske herom i forhold til bekymringer omkring barnets trivsel og udvikling.

Arbejdslørdag

Hvert forår afholder børnehaven arbejdslørdag. Vi mødes kl. 9.00, børn, søskende, forældre m.m. og slutter kl. 14.00. Dagen igennem får de voksne repareret dyre burene, malet skur eller vægge, gjort køkkenskabe rene, pudset vinduer, rengjort legetøj, fyldt sand og grus i sandkasser og ved gyngerne og lign. Børnene får leget og hjulpet de voksne. Børnehaven giver denne dag frokost til alle fremmødte.

Sommerfest

Hvert år afholdes der sommerfest i august for børn, søskende, forældre og evt. bedsteforældre. Forældrebestyrelsen arrangerer festen. Programmet har de sidste par år budt på fælles spisning og herefter sjove aktiviteter som eks. "det muntre køkken"og lotteri for både børn og voksne. Vi slutter denne aften med kaffe og kage. Festen starter kl. 17.30 og slutter kl. 20.00.

Lucia julearrangement

I julemåneden indbyder vi søskende, forældre og evt. bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag, hvor børnene optræder og går luciaoptog. Der serveres denne dag æbleskiver og kaffe. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Forældrekaffe

I løbet af året afholdes der flere gange forældrekaffe, hvor der vil være kaffe på kanden og et stykke kage til søskende og forældre. Forældrene skiftes til at bage kage og brygge kaffen denne dag. En eftermiddag, hvor forældrene har muligheden for at tilbringe lidt ekstra tid i børnehaven sammen med deres børn.