Forældrebestyrelse Børnehaven Bøge Bakke

Èn gang om året afholdes et forældremøde med valg til bestyrelsen. Forældrebestyrelsen afholder ca. 4-5 møder om året, og formanden deltager desuden i orienteringsmøder fra kommunen eks. omkring budget.

Se forældrebestyrelsen i en pdf-fil

 

Der afholdes minimum 4 møder om året. Bestyrelsen diskuterer forskellige problemstillinger inden for de rammer, Jammerbugt kommune har fastsat:

  • Retningslinier for det pædagogiske arbejde.
  • Planer for forældresamarbejdet.
  • Budget og regnskab.
  • Vedligeholdelse af børnehaven.

Kritik – positiv og negative, samt gode ideer til bestyrelsens arbejde modtages gerne.