Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner er udarbejdet med det formål at højne vores pædagogiske praksis, samt leve op til kravet fra Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender. Forældrebestyrelsen har godkendt læreplanen. De pædagogiske læreplaner skal altid fungere side om side med børnehavens øvrige mål.

Barnets alsidige personlige udvikling

Sociale kompetencer

Sprog

Krop og bevægelse

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier