Leg

Vi vil skabe rum og mulighed for leg.

Fordi vi mener, at legen er grundlaget for barnets udvikling. Gennem leg lærer barnet om sig selv og andres behov. Legen udvikler fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og den giver mulighed for fordybelse og for bearbejdning og forståelse af omverdenen.

Evnen til samarbejde styrkes, og der knyttes venskaber og sociale relationer i legen.

Derfor skaber vi rammer, der giver gode muligheder for at lege. Det gør vi blandt andet ved at indrette huset og legepladsen med små kroge og små rum. Vi laver spontane aktiviteter, der tager udgangspunkt i det, der optager børnene her og nu, og arbejder med planlagte emner.

Børnene har mulighed for selv at vælge, hvor de vil lege, og hvem og hvad de vil lege med. Vi afbryder kun legen ved samling/frokost, ved fastlagte aktiviteter og ved uhensigtsmæssig leg. Indkøb af legetøj og beskæftigelsesmaterialer er rettet mod fantasi og kreativitet.