Samarbejdspartnere

Vi samarbejder blandt andet med PPR

PPR

I børnehaven har vi et kontinuerligt samarbejde (møde en gang månedligt)med psykolog, talepædagog og pædagogisk konsulent. Desuden har vi også samarbejde med børneergoterapeut.

Når vi snakker børn på disse møder kan det være anonymt. Ellers vil vi bede om samtykke til at vi holder møde om Jeres barn, og I kan som forældre blive indbudt til møderne. Vi kan efter behov inddrage vores pædagogiske konsulent i det efterfølgende samarbejde omkring barnet.

Man kan også som forældre henvende sig til PPR, for eventuelle råd eller vejledning. tlf.: 72 57 73 00

Øvrige samarbejdspartnere

Disse fagpersoner kan være:

  • Børnechef
  • Socialrådgiver
  • Dagpleje/dagplejepædagog - især ved opstart i børnehaven
  • Skole - især ved skolestart
  • Øvrige børnehaver
  • Sundhedsplejerske