Samling

Hver dag kl. ca 11.00 er der samling i børnehaven. Samlingen foregår i basis-grupperne.

Til samling arbejder vi bla. med emner som sang og musik, rim og remser, højtlæsning og fortælling, dialog om weekenden og ugens gang. Det er de voksne, der er igangsættere af samlingerne. En samling her i børnehaven varer ca 15-20 minutter, alt efter hvad man lige arbejder med og hvor motiveret børnegruppen er den pågældende dag. Det er den voksnes ansvar, at det enkelte barn bliver set og hørt til samling.

Pædagogiske overvejelser:

Samling er den tid på dagen, hvor basisgrupperne har mulighed for at fordybe sig i et fælles emne. Emnet kan være valgt af vi voksne eller børnegruppen. Når vi voksne har valgt et emne, er det fordi, vi har set på gruppen og diskuteret, hvad der kunne være godt for den konkrete gruppe pt. Børnene er ofte motiveret til samling og deltager aktivt. Man kan også i grupperne beskæftige sig med problemstillinger og emner der optager børnegruppen, så der på den måde kan arbejdes med medindflydelse.

Vi bruger også samlingerne til at orientere børnene om arrangementer, ture, nye børn osv. På den måde øver vi børnene i at modtage en kollektiv besked, at stille spørgsmål, at turde stå frem og at vente på tur.