Udeliv, natur og dyr

Vi vil være meget ude både på legepladsen og i naturen.

Vi giver børnene gode oplevelser ude - både spontane og planlagte. Vi tager udgangspunkt i nuet, og i hvad der optager børnene for tiden. Vi lærer børnene at omgås og tage ansvar i forhold til dyr.

Fordi naturen giver børnene gode muligheder for at bruge deres krop og fantasi. Ved at bruge fantasien lærer børnene at se flere muligheder, de bliver mere selvstændige og finder selv løsninger. Oplevelser og spontanitet er med til udvide deres viden, og de lærer at tage udgangspunkt i det, der nu er foran dem.

I omgang med dyrene lærer de at tage ansvar for andre og at tage hensyn, da dyrene er afhængige af børnenes pleje og omsorg. Dyrene kan også være en fortrolig og en god ven.

Derfor er vi ude hver dag, og vi inddrager børnene i pasning af dyrene. Vi har indrettet vores legeplads, så der er mange muligheder for lege og aktiviteter og for udvikling og styrkelse af børnenes motorik og fantasi. Vi tager på ture med bus, og vi går ture i vores lokalområde.